Handled i digital delaktighet- en fördjupning

Utbildningen vänder sig till medarbetare och volontärer inom kommunen som agerar handledare till de som behöver stöd i sin digitala delaktighet.