Handled i digital delaktighet- en introduktion

Utbildningen vänder sig till medarbetare och volontärer inom kommunen som agerar handledare till de medborgare som behöver stöd i sin digitala delaktighet.